Gå til startsiden
Kajaktur med overnatning i det fri

Afvikling af turen sker i samarbejde med klassens lærere og forældreråd.

Eleverne starter med en intro til kajak, sikkerhed på vandet, ro- og padleteknikker samt makkerredninger med mere.

Herefter padler klassen mod teltpladsen. Ungdomsskolens instruktører deltager kun i sejlaktiviteten den første dag. Når vi ankommer til teltpladsen, er det klassens lærere og forældrerådet, som overtager ansvaret for turen.

I Ungdomsskolens grejbank er der bl.a. mulighed for at låne udstyr til aktiviteter, madlavning, lavvuer til overnatning og evt. mountainbikes til hjemtransporten dagen efter.

Ungdomsskolen står for alt det praktiske omkring afviklingen af vandaktiviteten. Vi medbringer svømmeveste, kajakker med mere.


Aktiviteten

Aktiviteten tilbydes fra august frem til efterårsferien og fra maj frem til sommerferien.

Mødetidspunkt kl. 09.00.

Aktiviteten kan starte ved en af følgende destinationer:

·         Skanderborg Søbad, Dyrehaven 9, 8660 Skanderborg.

·         Sønder Ege, Sønder Egevej, 8680 Ry 

Mulige overnatningsmuligheder: Teltpladsen ved Alling vest eller shelterne ved Junges plantage.


Undervisere 

Ungdomsskolens kajakinstruktører der er uddannet inden for de gældende regler i forhold til sejlads med skoleelever.  


Tilmelding

Via ungdomsskolens hjemmeside. Se under emnet Skolepakker, vælg ”En dag på vandet” og skriv i noter, at I ønsker overnatning.

Vi kommer omkring - Fælles Mål - idræt

Færdigheds- og vidensmål (efter 9. klassetrin): ” Eleven har viden om kvaliteter og kendetegn ved frilufts-aktiviteter på land og i vand”Ved bestilling af denne skolepakke skal du bestille ”En dag på vandet” www.skanderborg.nemtilmeld.dk/177/ og i notefeltet skrive at I ønsker at afvikle turen med overnatning. I noten skal I også skrive om I ønsker at overnatte ved lejrpladsen ved Alling vest eller ved Junges Plantage.