Gå til startsiden
Laserskæring - introduktion

Beskrivelse

Eleverne får en konkret designopgave, som de skal løse og forbedre gennem et eksperiment. Designet tegnes digitalt, ved at bruge programmet Inkscape, og deres løsninger skæres ud på laseren.

Forløbet giver en introduktion både til softwaren og laserskæreren.


Aktiviteten tilbydes hele skoleåret.

Mødetidspunkt kl. 9.00. Aktiviteten slutter ca. kl. 14.00.

Aktiviteten afvikles på Skanderborg Ungdomsskoles FabLab, Finlandsvej 5, 8660 Skanderborg.


Fælles mål for Matematik efter 9. klassetrin

”Eleven har viden om metoder til at fremstille præcise tegninger, herunder med digitale værktøjer.”

”Eleven har viden om strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen.”


Tilmelding
Kontakt Lars Beck
Mail: lars.beck.johannsen@skanderborg.dk