Gå til startsiden
INFORMATION OM UNGDOMSSKOLEN

Ungdomsskolens lovgivning stammer fra 1942, hvor der var behov for, at de unge kom væk fra gadehjørnerne og ind i klasselokalerne.  En lov, der stadig giver de unge 13-18 årige mulighed for læring i fritiden. På Skanderborg Ungdomsskole har vi en masse forskellige fritidstilbud til de unge, og desuden har vi 4 ungdomsklubber fordelt over hele kommunen.

Ud over fritidsundervisning tilbyder vi også dagundervisning, og vi har i dag følgende afdelinger:

 

Fritid - Vi har naturligvis en bred vifte af fritidsaktiviteter, arrangementer og rejser. Vores tilbud er fra 7. klasse til 18 år. Se mere og tilmeld dig her.

 

Finlandsvej 5 - er navnet på fritidsundervisningens rammer. Stedet rummer i dag store og rummelige værkstedsfaciliteter som træ, metal, design, musik, crossfit, e-sport, FabLab o.s.v. En stor del af fritidsundervisningen finder sted her. Lokalerne er til daglig i brug af 10. klasserne og folkeskoleklasser. 

Der er på Finlandsvej Open Lab i vores nye FabLab hver torsdag kl. 18-21 og Åbent værksted i vores træværksted hver onsdag kl. 18-21. Her er alle velkomne - unge som gamle. Se mere her: https://www.skanderborg-ungdomsskole.dk/FabLab-på-Finlandsvej-5

 

Klubber – Vi har 4 ungdomsklubber fordelt i hele Skanderborg Kommune. 

 

UCS10 (10. klasse) - for alle kommunens unge, der ønsker at tage 10. klasse. UCS10 har et bredt spektrum af fagkombinationer, der gør den attraktiv som det første år af den unges ungdomsuddannelse. UCS10 holder til på Højvangen 6 i Skanderborg. Her har vi en skole med fantastiske fysiske “campus” rammer, sociale opholdsmiljøer og almindelige undervisningslokaler. Meget af den kreative undervisning foregår i Ungdomsskolens rammer på Finlandsvej 5, bl.a. design, FabLab, musik, e-gaming, crossfit og byggeværksted.

 

Jeksendalskolen - et anderledes skoletilbud til elever fra 0. – 9. klasse. Eleverne på Jeksendalskolen har forskellige vanskeligheder, der gør det svært at begå sig i det almene miljø. Nogle elever har diagnoser såsom ADHD, Asperger, Tourette, Autisme, andre har bare rigtig svært ved at indgå i de sociale spilleregler. Vores indgangsvinkel til eleverne er en struktureret og genkendelig hverdag, hvor overblikket skabes af de voksne.

 

Min Vej - er et specialtilbud målrettet særligt tilrettelagte forløb for unge i en svær situation.

 

A-gruppen er et tilbud i regi af Min Vej:

Tilbuddet er for elever med en diagnose indenfor ASF (autismespektrumforstyrrelse) og/eller svær ADHD 2.

A-gruppen skal give eleverne hjælp til:

 • personligt at kunne skabe overblik og planlægge, være fleksibel og organisere samt have selvindsigt
 • socialt at kunne danne relationer og forstå samt agere i sociale sammenhænge
 • fagligt at kunne blive stærkere i fagene med fokus på uddannelses- og arbejdsmulighederne
 • at få øget kendskab til og fortrolighed med campusmiljøet og udbuddet af ungdomsuddannelser 

 

Ungdomsskolens udviklingskontrakt for 2020

Ungdomsskolens bestyrelse

Køreplaner for skolebusser i Skanderborg Kommune

 

Flexbus - hvis du har ungdomskort

Alle unge i Skanderborg Kommune kan frit benytte sig af gratis flexbus rundt i kommunen efter kl.18 på hverdage og fra kl. 6 til 24 i weekender hvis de har ungdomskort. Ungdomskort kan man få, hvis man er:

 • 16-19 år, eller
 • elev på en ungdomsuddannelse, eller
 • studerende på en videregående uddannelse
 •  

  Det er både smart og nemt. 😊

  For unge under 16 år (uden ungdomskort) er prisen på flexbus samme pris som normale busbilletter til børnetakst. 

  F.eks. er prisen fra Låsby til Skanderborg 15,00 kr. pr. vej, eller 13,50 kr. med mobilbillet. 

  Læs mere i linket her, om hvordan du kommer igang med at bruge flexbus.

  https://www.midttrafik.dk/flextrafik/flexbus/

   

   

  Brug af fotos til reklame

  Vi gør opmærksom på, at vi ind imellem benytter fotos fra undervisningssituationer på vores hjemmeside, sociale medier og i reklameøjemed. Hvis du ønsker et billede fjernet, er du velkommen til at kontakte Ungdomsskolen.   Røgfri skoletid for skoleelever pr. 1. august 2019

  Skanderborg ungdomsskole er en del af røgfri skoletid for skoleelever i Skanderborg Kommune. Røgfri skoletid betyder, at ungdomsskolens elever ikke må ryge i skoletiden, hverken på eller uden for skolens område. Det inkluderer alle former for tobaksvarer, herunder snus og tyggetobak, samt e-cigaretter.

  Skoletiden er også på vej til og fra skolen, i pauser, mellem- og fritimer og på vej til og fra aktiviteter på andre matrikler. Lejrskoler, studieture og andre ungdomsskolerelaterede arrangementer er ligeledes skoletid.

  Hvis røgfri skoletid ikke overholdes, indleder vi en dialog med elev og forældre.


  Røgfri arbejdstid for ansatte i Skanderborg Kommune

  Byrådet vedtog den 27. marts 2019 at indføre røgfri arbejdstid for alle ansatte i Skanderborg Kommune pr. 1. januar 2020.

  Røgfri arbejdstid gælder også, når man deltager i eksterne møder, kurser, uddannelse og konferencer samt ved sociale arrangementer og personalefester på skolens område. Herudover gælder røgfri arbejdstid udenfor normal arbejdstid i forbindelse med fx lejrskoler og personaledage.