Gå til startsiden
ELEVPROFILER

EKSEMPLER PÅ ELEVPROFILER

 

Mie

 

Mie er nogenlunde stærk i dansk: Hun læser mange bøger men har lidt sværere ved de skriftlige opgaver. I matematik er Mie dog markant bagefter. Efter det, hun har følt som værende nederlag i at forstå brøkregning og geometri, har hun helt afskrevet matematik. Det er tydeligt i Mies færdighedsregning og i matematiktimerne generelt, at hun de sidste par år har mistet selvtilliden i faget, og hun beder helst ikke om hjælp. Hun har skabt et meget fastlåst billede af sig selv, hvor matematik er noget, hun slet ikke kan finde ud af, og derfor har hun ikke mod på at arbejde med lektierne derhjemme.

 

Mie er en meget stille pige og deltager ikke i det sociale liv i klassen. I indskolingen blev hun drillet, og herefter har hun vendt sig ind i sig selv. Hun befinder sig derfor oftest bagerst i klassen med en bog, når der er pauser, eller holder sig for sig selv i frikvarterene udenfor. I fritiden sidder Mie helst og læser derhjemme, og det lader ikke til, at hun har fritidsaktiviteter, hvor hun skal være social.

 

Drømmen om en ungdomsuddannelse for Mie er stærk, og hun vil gerne prøve at gøre et forsøg på at løfte sig fagligt i matematik, det har blot virket som en uoverkommelig opgave i dagligdagen. Derfor er tilbuddet om Læringslokomotivet noget, Mie ville profitere af.

 

Det en bekymring for hende at skulle møde mange nye mennesker på Læringslokomotivet, og hun er bange for at de andre elever på campen ikke vil være venner med hende. Alligevel kan hun godt sætte sig ind i, at det kunne være rart at komme væk fra klassen og prøve at se sig selv i en ny kontekst.

 

 

 

Alfred

 

 

 

Alfred udviklede sig fagligt sent i dansk og kæmper stadig med at læse. Han har opbygget et markant fagligt efterslæb i faget, men han er ikke klar over, hvordan skal opnå de påkrævede faglige kompetencer inden 9.klasses afgangsprøve. Alfred har indtil slutningen af mellemtrinnet haft let ved matematik, men som opgaverne er blevet mere teksttunge, begynder matematikken også at synes uoverkommelig. Alfred er begyndt at have en del fravær, som hverken hjælper på hans faglige udvikling eller hans sociale liv i klassen.

 

Alfred er meget introvert og føler sig ikke sikker på sig selv i sociale fællesskaber. Han bruger meget tid foran sin computer i skolen og interagerer helst ikke med de andre elever. Kombinationen af, at Alfred er meget stille og ofte fraværende bidrager til, at de andre elever glemmer hans tilstedeværelse i klassen.

 

I fritiden bruger Alfred meget tid på computerspil, hvor han har et stort netværk af gode venner online. Derfor kan det være en udfordring for ham at skulle undvære sin computer på Læringslokomotivet. Han har dog en forståelse for, at et campforløb kan indebære en mulighed for at prøve at skabe nye relationer, også selvom det kan være grænseoverskridende for ham, at det kommer til at foregå fysisk og ikke online. Fagligt har Alfred viljen til at engagere sig i det intensive læringsforløb.

 

 

 

 

 Josephine

 

Josephine har været igennem en række skoleskift i løbet af mellemtrinnet og har derfor oparbejdet et større fagligt efterslæb. Fordi hun har læsevanskeligheder er det uoverskueligt for hende at forsøge at indhente noget af det tabte. Hun føler sig usikker både på det faglige og på, om hun nogensinde kan blive en stærkere læser.

 

Udadtil virker Josephine umiddelbart glad og positiv. De mange skoleskift har ikke hæmmet hende socialt, og hun er hurtig til at få nye venner. Derfor har hun i klassen gode relationer til de andre elever, og da hun har mistet lysten til det faglige, kommer hun egentlig mest i skole for at være sammen med sine venner. Hun forsøger at skjule sit faglige efterslæb ved at agere som en aktiv deltager i det sociale liv i klassen.

 

Når Josephine spejler sig i sine venner ved hun, at hun er bagud, og hun taber modet. Det er en kamp for hende at følge med i undervisningen, og hun har derfor mistet selvtilliden og troen på, at hun i fremtiden kan optages på en ungdomsuddannelse.

 

I fritiden bruger Josephine meget tid i den lokale badmintonklub. Her har hun mange gode venner, som hun glæder sig til at se til hver træning. I weekenden deltager hun ofte i stævner, og det kan være svært for hende selv, forældrene og træneren at hive hende ud af træningen til 4 ugers camp på Læringslokomotivet. Dog ser Josephine campen som en mulighed for at få mange flere venner og have 4 sjove uger.

 

 

 

 

 

 William

 

William har været forsinket i sin faglige udvikling og derfor fået et markant fagligt efterslæb i flere fag, hvilket resulterer i manglende deltagelse og engagement i timerne. På mindre ekstrahold i både dansk og matematik på mellemtrinnet, hvor der blev arbejdet målrettet med læsning og de 4 regnearter, viste han mod på og potentiale til at forbedre sig, men han var for langt bagud til at engagementet kunne fastholdes. William kan godt mærke det faglige pres i skolen i takt med at sværhedsgraden stiger i de forskellige fag, og han kan blive vred, når han ikke kan ’regne den ud’.

 

Dog er William vellidt i klassen og fungerer godt socialt. I klassebilledet fylder han meget og har tendens til at påtage sig klovnerollen – måske for at kompensere for sin manglende faglighed. Ellers er han en glad dreng og har mange bolde i luften i fritiden, hvorfor lektierne bliver nedprioriteret.

 

William glæder sig til at gå ud af folkeskolen, og han ser ikke sig selv have en fremtid i en ungdomsuddannelse, men måske nærmere som professionel skater. Han ser ikke umiddelbart campen som værende et tiltrækkende tilbud, da han kan have tendens til hjemve. Dog kunne et miljøskifte være en fordel for ham, da han har potentialet til at udvikle sig fagligt og genfinde en faglig selvtillid.

 

 

 

For yderligere information se www.ungdomsskoleforeningen.dk eller kontakt lokal projektleder Morten Holm Rosborg.

E-mail: Morten.Holm.Rosborg@skanderborg.dk   Mobil: 28716287