Gå til startsiden

LÆRINGSLOKOMOTIVET  - information til forældre

Har dit barn svært ved at læse, skrive og regne? Kan han/hun bruge et personligt boost? Så er Læringslokomotivet et rigtig godt tilbud.

Læringslokomotivet er et intensivt læringsforløb for elever i 7. og 8. klasse, som afvikles i samarbejde med Skanderborg Kommunes Ungdomsskole. Visitationsudvalget kan efter indstilling fra skolen udvælge dit barn til at få tilbud om at deltage i en 4 ugers camp for at blive bedre til at dansk og matematik og blive parat til at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. klasse.
camp

Hvad er et intensivt læringsforløb?

Hvad er et intensivt læringsforløb?

Et intensivt læringsforløb er en læringscamp, hvor dit barn lærer sammen med dygtige camp-undervisere og andre camp-elever hele dagen i 4 uger. Dit barn lærer en masse fagligt, socialt og personligt. Et intensivt læringsforløb kan hjælpe, hvis man har svært ved at læse, stave og regne. Der kan være mange årsager til, at en elev er bagud i dansk og matematik. På Læringslokomotivet tager underviserne udgangspunkt i den enkeltes styrker og svagheder, så forløbets aktiviteter bliver skræddersyet til dit barn – og samtidig vil dit barn møde en tydelig og fast struktur (se eksempel på grundskema). Desuden har vi på Læringslokomotivet et særlig fokus på at styrke arbejdet med IT-kompenserende redskaber til ordblinde og læsesvage elever.

Læringslokomotivet er mere end blot en faglig camp. Det er også et forløb, hvor eleverne får mulighed for at lære om sig selv, det at sætte sig mål og opleve succes. De lærer også, hvordan de kan blive ved med at udvikle sig i en positiv retning både fagligt og personligt.

Læringslokomotivet afholdes i inspirerende rammer på Finlandsvej 5 i Skanderborg.  Campen strækker sig over 4 uger fra kl. 8:00 – 18:30. Fredage slutter vi kl. 15:00. Undervisningen på campen indeholder varierede undervisningsformer, masser af sjov, fysisk aktivitet med engagerede og fagligt dygtige voksne. 

Campen afvikles i uge 36-39 - altså fra d. 5.-30. september 2022.

Se her et eksempel på et grundskema for Læringslokomotivet. 


Efter campen

Efter de 4 uger på camp er der stor fokus på, at dit barn kommer godt tilbage til sin folkeskoleklasse og fastholder sin positive udvikling. Derfor vil kontaktlæreren på jeres skole efter campen løbende holde samtaler med dit barn for at tale om f.eks. trivsel og nye målsætninger.

Da dit barn på campen bliver en del af et læringsfællesskab med 19 andre elever, får han/hun mulighed for at bygge nye venskaber op. Som en del af campens efterforløb samles de 20 camp-elever løbende til camp-dage resten af skoleåret. Udover at bevare det sociale fællesskab arbejder de forsat med faglige, personlige og sociale aktiviteter. Derudover kan de blive introduceret for spændende sociale og faglige tilbud på ungdomsskolen.


Se her video fra Læringslokomotivet i november 2020. 

https://www.youtube.com/watch?v=oPtHlqGvRWY


Din støtte er vigtig

For at dit barn skal få mest muligt ud af de 4 uger på camp, kræver det stor opbakning fra dig. Dvs. at du som forælder sørger for, at dit barn kommer afsted til tiden hver morgen og giver ham/hende fri fra fritidsaktiviteter i hverdagene.

Som en ekstra støtte i efterforløbet til Læringslokomotivet tilbyder Skanderborg Ungdomsskole forældre til visiterede elever at deltage i Forældrekupeen. Det består af 5 workshops før, under og efter afvikling af camp. Formålet med projektet er,  at forældrene udvikler kompetencer, så de i højere grad kan understøtte deres barns udbytte af det intensive læringsforløb, så de fastholder en positiv udvikling af personlige, sociale og faglige kompetencer.


Yderligere information om projektet:

 

For yderligere information se www.ungdomsskoleforeningen.dk eller kontakt projektleder Morten Holm Rosborg.

E-mail: Morten.Holm.Rosborg@skanderborg.dk   Mobil: 23 42 64 28

 

 

Morten Holm Rosborg

  

 

samlede-logo